Biotehnički fakultet, 11.02.2020

Skripta - vježbe - 11.02.2020 19:10Postovane kolege,

u prilogu su skripte vezane za vježbe iz predmeta Mikrobiologija.

Ovo je materijal koji treba spremiti za testove koji će se polagati uz kolokvijume.

Termin za KONSULTACIJE je nakon izvođenja vježbi – petkom ili

u laboratoriji S8 u suterenu zgrade Biotehničkog fakulteta.

predmetni nastavnik

Dokumenti

Broj posjeta : 144