Biotehnički fakultet, 16.10.2020

Test I (termini)Test I ce se odrzati u ponedjeljak, 19. oktobra u dvije grupe

10-10:45 h studenti sa brojem indeksa od 1/19 do 59/18

11-11:45 h ostali

Broj posjeta : 117