Biotehnički fakultet

Obavještenje o realizaciji nastave
Postovane kolege, 

kao sto vam je poznato, za studente ponovce se ne organizuje nastava i vježbe, jer su ih odslusali u prvoj godini kada je predmet upisan. Zato ce u tekucem semstru, na predmetu Povrtarstvo, biti organizovane samo provjere znanja .

Naravno, ukoliko imate potrebu za konsultacijama, mozete mi se obratiti na email mirecki@ucg.ac.me sa predlogom termina konsultacija i ja cu biti u kancelariji u predlozenom terminu ili cu predloziti drugi, shodno obavezama sa ostalim studentima. 

Zamolila bih vas da odredite vaseg predstavnika koji ce biti veza izmedju mene i vas, odnosno nekoga ko ce u vase ime da se dogovara o svim terminima i ostalim pitanjima koja su znacajna za uspjesno savladavanje gradiva. Naravno za svaku individulanu potrebnu pomoc oko savladavanja gradiva, obratite mi se bez ustrucavanja putem termina za konsultacije.

O terminima svake provjere znanja ce biti istaknuto obavjestenje na elektronskoj oglasnoj tabli, najmanje 7 dana prije zakazanog termina. Sve provjere znanja ce biti na fakultetu, bez mogucnosti polaganja putem Moodle platforme ili bilo kog drugogo vida on line ispitivanja. 

Gradivo za pripremu ispita je isto kao i prosle godine. 

Polaganje ispita ce biti organizovana putem 2 kolokvijuma (2x20 bodova), 2 testa (2x5 bodova) koji ce obuhvatiti gradivo obradjeno kroz vjezbe i 1 test (10 bodova) koji ce se odnosti na gradivo koje se obradjuje kroz seminarske radove i zavrsnog ispita (40 bodova) koji ce obuhvatiti cjelokupno gradivo. 

Gradivo za testove koji se odnose na vjezbe i seminarske ce biti definisano kada i datum polaganja, a najmanje 7 dana prije zakazanog termina. 

Za sve one koji tokom semestra obole od Corona virusa, a nadam se da nece biti takvih, vazice pravila koja usvoji Univerzitet CG u vezi polaganja ispita, 

Ostajte zdravo!

Prof.dr Natasa Mirecki

Broj posjeta : 113