Biotehnički fakultet, 04.03.2020

termini polaganja prvog kolokvijumaPostovane kolege, 

Prvi kolokvijum (pismeni) će biti održan 31.marta u 15.ooh

Popravni prvog kolokvijuma (usmeni) će biti održan 7.aprila u 15.ooh

Prof.dr Natasa Mirecki

Broj posjeta : 140