Biotehnički fakultet

Termin polaganja drugog kolokvijuma (popravni)
Polaganje popravnog drugog kolokvijuma iz predmeta Fitopatologija zakazano je za petak 28. maja, sa početkom u 14:00 h, sala A4.

Broj posjeta : 28