Biotehnički fakultet

Odbrana seminarskih radova i test prepoznavanja simptoma bolesti
Odbrana seminarskih radova i polaganje testa prepoznavanja simptoma bolesti održaće se u petak 11. juna, sa početkom u 13:00 h, sala A2.

Osim ovog termina, odbrana seminarskih radova i polaganje testa prepoznavanja simptoma bolesti biće mogući u dane zakazanih termina završnog ispita (redovnog i popravnog), odmah nakon polaganja završnog ispita.

Broj posjeta : 55