Biotehnički fakultet

Rezultati završnog ispita od 14.06.
Rezultati završnog ispita iz Fitopatologije održanog 14.06.2021. godine su:

Rastoder Lejla..........14.0 poena 

Broj posjeta : 73