Biotehnički fakultet, 23.07.2020

Nova objava - 23.07.2020 08:23U prilogu je evidencija poena i predlog ocjena.

Predmetni nastavnik

Mirjana Bojanić Rašović e -mail: bojanic.m@t-com.me   

mirab@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 75