Biotehnički fakultet

Terenske vježbe
Terenske vježbe iz Govedarstva održaće se u utorak 26.12.2017. POlazak ispred Fakulteta u 8.30h.