Biotehnički fakultet, 12.05.2019

TERMIN POLAGANJA ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITATERMINI POLAGANJA ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

 

29.05.2019. godine u 9 časova

07.06.2019. godine u 9časova

21.06.2019. godine u 9 časova

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Student ostvaruje pravo polaganja u DVA termina!!!

Broj posjeta : 144