Biotehnički fakultet, 09.01.2020

Prijava za polaganje završnog ispita u prvom januarskom rokuPrijavu za polaganje ispita u 1. januarskom roku obaviti na mejl danijela.stesevic@ac.me, zaključno sa podeneljkom 13. jaunarom u 17h. 

Studenti starog programa će poslagati ispit po ustaljenom konceptu.

Pojašnjenja za studente koji ispit polažu prvi put:

Polaganje se sastoji iz 3 koraka: 

1- prepoznavanje preparata koji su obrađivani na vježbama iz sistematike (vrsta ili rodova agli, gljiva, mahovina, paprati, četinara, cvjetnica, zatim tipa cvasti i ploda).

2- pismeni dio testa (definicije osnovnih pojmova obrađivanih na vježbama, sistematika predstavnika, cvjetne formule)

3- teorijski dio ispita (odgovaranje ispitnih pitanja).

Precizna satnica ispita i forma polaganja teorijskog dijela će biti objavljeni po isteku roka za prijavu. 

U prvom terminu studenti mogu polagati samo praktični dio ispita, a teorijski ostaviti za drugo rok. U tom slučaju u prijavi to i naglasiti. 

Obrut redosled, tj. polaganje teorije u 1. roku a praktičnog dijela u drugom, nije moguće.  

Studenti koji planiraju predati i odgovarati herbar, u prijavi to trebaju navesti. 

 

Broj posjeta : 205