Biotehnički fakultet, 28.01.2020

Satnica polaganaj ispita



8h 30min- prepoznavanja preparata i polaganje herbarijuma (sala A3, lab. 101)

10h 30min- pismeni dio testa (sala A4)

10h 30 minuta- usmeni dio ispita za studente koji su u prvom roku položili praktični dio (sala A3)

13h- usmeni ispit (sala A3)

Broj posjeta : 170