Biotehnički fakultet

Osnovne informacije
Osnovna djelatnost Centra za zemljište i melioracije je stručni i naučno-istraživački rad u oblasti nauke o zemljištu. Obuhvata ispitivanje, proučavanje i rješavanje problema korišćenja, uređivanja i očuvanja zemljišta, i davanje preporuka za poljoprivrednu praksu. Centar raspolaže savremenom opremom za terenska i laboratorijska istraživanja u domenu pedologije, agrohemije, melioracija, erozije i bonitiranja.

AKTIVNOSTI

Proučavanje i rad na genezi i klasifikaciji zemljišta.

Izrada pedoloških i drugih vrsta karata.

Prostorno predstavljanje podataka o karakteristikama zemljišta korištenjem GIS tehnika i odgovarajućih prostornih analiza.

Proučavanje fizičkih, hemijskih i bioloških karakteristika zemljišta.

Razrada postupaka za očuvanje i povećanje plodnosti zemljišta.

Proučavanje u oblasti navodnjavanja i odvodnjavanja i drugih mjera melioracija.

Proučavanje erozije i mjera za njeno sprečavanje.

Proučavanje oštećenih i zagađenih zemljišta i mjera njihove rekultivacije.

Proučavanje uticaja karakteristika zemljišta i uslova gajenja na biljku.

Pružanje stručne pomoći raznim interesentima i poljoprivrednim proizvođačima.

VRSTE USLUGA

Izrada studija, programa i projektne dokumentacije za razne korisnike, kao i revizija istih i stručni nadzor pri izvođenju.

Ispitivanje i vođenje kontrole plodnosti zemljišta sa preporukama đubrenja.

Ispitivanje kvaliteta organskih i mineralnih đubriva.

Razrada modela za proizvodnju ekološke hrane i konsalting.

Zaposleni: 

Doc. dr Mirko Knežević  mail: mirkok@ucg.ac.me
Doc. dr Ana Topalović mail: anato@ucg.ac.me
Doc. dr Velibor Spalević mail: velibor.spalevic@gmail.com
Daliborka Lekić, spec., tehnički saradnik mail: dadal@ucg.ac.me
Mirko Bulatović, laborant   
Jelena Vukčević, laborant  

Adresa: 

Centar za zemljište i melioracije

Mihaila Lalića 15, 81000  Podgorica

Telefoni: +382-20-268 431

Fax: +382-20-268 432

E-mail: btf@ucg.ac.me

https://www.youtube.com/channel/UCX8-GdvQQI09aG7JXot83Nw

 

Broj posjeta : 236

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.