TURIZAM -

Link za online pristup

01.06.2020


HOTELIJERSTVO -

Link za online pristup

01.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Link za online pristup

29.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Link za online pristup

29.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Laboratorijske vježbe

29.05.2020


TURIZAM -

Obavezno anktetiranje

28.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Obavezno anktetiranje

28.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Konsultacije

26.05.2020


TURIZAM -

Anketiranje

25.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Online anketiranje

25.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Rezultati nakon ispita

23.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Rezultati nakon ispita

23.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

22.05.2020


TURIZAM -

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

22.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

22.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Online predavanje i vjezbe

20.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Predavanja i vjezbe

20.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Link za online pristup

20.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Link za online pristup

20.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Ispit iz predmeta Električna mjerenja

20.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Ispit iz predmeta Električna mjerenja

20.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Obavještenje

19.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Obavještenje

19.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Vježbe: D/A konvertori

18.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup

18.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Popravni kolokvijum

18.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

DA i AD konvertori

15.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Obavještenje

13.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Obavještenje

13.05.2020


TURIZAM -

Link za online pristup

13.05.2020


TURIZAM -

Popravni kolokvijum

13.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Link za online pristup

13.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Popravni kolokvijum

13.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Online predavanje i vjezbe

12.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 11.05.

11.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje za poprani kolokvijum

11.05.2020


TURIZAM -

Obavještenje za poprani kolokvijum

09.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Obavještenje za poprani kolokvijum

09.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Izvori napajanja

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Impulsna i multivibratorska kola

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Vježbe: Stabilizatori

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Vježbe: Impulsna i multivibratorska kola

08.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati kolokvijuma

08.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

08.05.2020


TURIZAM -

Online predavanje i vjezbe

06.05.2020


HOTELIJERSTVO -

Online predavanje i vjezbe

06.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Link za online pristup za studente sa parnim brojem indeksa

05.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Popravni kolokvijum za studente sa parnim brojem indeksa

05.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Link za online pristup za studente sa neparnim brojem indeksa

05.05.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

Popravni kolokvijum za studente sa neparnim brojem indeksa

05.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11