MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanja Psihijatrija - 18.05.2020 21:58

18.05.2020


MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanja Psihijatrija - 11.05.2020 22:29

11.05.2020


MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanje Psihijatrija - 04.05.2020 23:11

04.05.2020


MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanje Psihijatrija - 27.04.2020 21:24

27.04.2020


MEDICINA - INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4)

Interna medicina predavanje

22.04.2020


MEDICINA - INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4)

Nova objava - 22.04.2020 12:39

22.04.2020


MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanje Psihijatrija- 21.04.2020 12

21.04.2020


MEDICINA - PEDIJATRIJA (Fizikalna medicina 8,Medicina.rada 3)

Raspored praktične nastave

14.02.2020


MEDICINA - INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4)

Raspored nastave iz Interne medicine i Klinicke propedevtike

14.02.2020


MEDICINA - PEDIJATRIJA (Fizikalna medicina 8,Medicina.rada 3)

Pedijatrija raspored predavanja i seminara

10.02.2020


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Rapored predavanja

10.02.2020


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

17.01.2020


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

24.12.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

20.11.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

18.10.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

19.06.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

10.06.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

10.05.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

02.04.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

18.03.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

26.02.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

09.01.2019


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

04.12.2018


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

22.11.2018


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente

16.10.2018


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Obavještenje za apsolvente - Ispit iz predmeta Hirurgija

29.09.2018