MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA

Materijal za online nastavu

17.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Materijal za online nastavu

17.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - STRATEGIJSKI MENAŽMENT U POMORSTVU

Materijal iz predmeta Strategijski menadžment prof. dr Veselin Draskovic

16.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu

05.09.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

05.09.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Međunarodnog menadžmenta na Menadžmentu u pomorstvu

31.08.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Predavanja, konsultacije i dodatni ispitni rok iz Ekonomije za menadzere na Menadzmentu u u pomorstvu i logistici

18.01.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomije za menadzere na Menadzmentu u pomorstvu (ponovci)

15.01.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO

Ispit iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

10.01.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE

Prijedlog konacnih ocjena iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Prijedlog konacnih ocjena iz Medjunarodnog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - PROJEKT MENADŽMENT

Prijedlog konacnih ocjena iz Projekt menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomije za menadzere na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017