Pravni fakultet


Alumni asocijacija Pravnog fakulteta  Dobrodosli

Alumni asocijacija Pravnog fakulteta

2nd International Scientific Conference at the Law Faculty IMPROVING SAFETY IN SOUTHEASTERN EUROPE - MONTENEGRO AND COLLECTIVE SECURITY SYSTEM  Druga internacionalna naučna konferencija na Pravnom fakultetu - UNAPREDJENJE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I KOLEKTIVNI SISTEM BEZBJEDNOSTI

2nd International Scientific Conference at the Law Faculty IMPROVING SAFETY IN SOUTHEASTERN EUROPE - MONTENEGRO AND COLLECTIVE SECURITY SYSTEM

Održana druga internacionalna studentska konferencija „Safety in local communities-legal and criminological perspectives“’,  2nd International student conference „Safety in local communities-legal and criminological perspectives“’, Podgorica., 4 April 2018

Održana druga internacionalna studentska konferencija „Safety in local communities-legal and criminological perspectives“’,

NAJPOPULARNIJE STUDIJE PRAVNIH NAUKA  Ishodi ucenja po novom studijskom programu 3+2+3

NAJPOPULARNIJE STUDIJE PRAVNIH NAUKA

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore obilježio 46 godina rada  26.X.2018. godine obilježeno je 46. godina rada

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore obilježio 46 godina rada

III konferencija - Bezbjednost saobraćaja na putevima u Crnoj Gori - izazovi i perspektive  Bezbjednost saobraćaja na putevima u Crnoj Gori - izazovi i perspektive 16.11.2018. godine u 12 časova

III konferencija - Bezbjednost saobraćaja na putevima u Crnoj Gori - izazovi i perspektive

Tim Pravnog fakulteta među pet najboljih u svijetu  Tim Pravnog fakulteta među pet najboljih u svijetu

Tim Pravnog fakulteta među pet najboljih u svijetu

3rd International Student Conference Safety in Local Communities  Legal and Criminological Perspectives Podgorica, 9 April, 2019

3rd International Student Conference Safety in Local Communities

Studenti Pravnog fakulteta Podgorica učestvovali su četvrti put zaredom na jubilarnom 25-om  Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču

Studenti Pravnog fakulteta Podgorica učestvovali su četvrti put zaredom na jubilarnom 25-om

Opširnije Opširnije Opširnije