MEĐUNARODNI MENADŽMENT


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni sve kategorijalne pojmove i suštinu međunarodnog menadžmenta; 2. Opiše i analizira pojam, specifičnosti, obuhvat, motive i savremene oblike međunarodnog biznisa; 3. Analizira i modelira trgovinski i platni bilans, dejstva i efekte carina; 4. Analizira i primijeni funkcije menadžmenta u međunarodnom poslovanju i njegove tehnike; 5. Analizira konkurentnost u međunarodnom biznisu; 6. Definiše i opiše osnove komparativnog međunarodnog menadžmenta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN DRAŠKOVIĆ