ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+0+1
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ČAVOR1x1
5B+3S
TATIJANA DLABAČ2x1
5B+3S
1x1
5B+3S