SIGURNOST NA MORU


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+0+1
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Sigurnost na moru mogu da: - Pokažu poznavanje propisa u vezi sa sredstvima za spašavanje (SOLAS); - Razumiju i objasne protivpožarne i vježbe za napuštanje broda - Objasne održavanje operativnog stanja spasilačkih, protivpožarnih i drugih sigurnosnih sistema; - Poznaju i objasne aktivnosti koje treba preduzeti za zaštitu svih lica na brodu i hitnim slučajevima; - Poznaju aktivnosti za ograničavanje štete i spašavanje broda posle požara, eksplozije, sudara ili nasukanja; - Rade na pripremi plana za nepredviđene slučajeve opasnosti; - Poznaju konstrukciju broda, uključujući kontrolu štete; - Poznaju metode i sredstva za sprečavanje, detekciju i gašenje požara; - Znaju funkcije i upotrebu sredstava za spašavanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORO LUČIĆ1x2
16B+8S+3P
MILORAD RAŠKOVIĆ1x1
16B+8S+3P