TEORIJA MENADŽMENTA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Teorija menadžmenta mogu: - Ocjeniti posao i ulogu menadžera u preduzeću, nivoe menadžmenta i opisati znanja i vještine potrebne menadžerima - Opisati stejkholdere preduzeća i kreirati SWOT analizu, viziju, misiju i ciljeve preduzeća - Objasniti i ilustrovati vrste ciljeva, efikasnost i efektivnost preduzeća - Analizirati organizacione konflikte, njihove uzroke, područja dešavanja i načine rješavanja - Prepoznati karakteristike, osobine, sličnosti i razlike između menadžera, preduzetnuika i lidera - Opisati proces planiranja u preduzeću, kao i odabrati adekvatnu metodu predviđanja i odlučivanja - Opisati proces organizovanja u preduzeću (određivanje raspona kontrole, stepena centralizacije/decentralizacije, model organizacione strukture) - Opisati proces vođenja (liderstva) i kljične principe menadžmenta ljudskih resursa - Opisati proces kontrole u preduzeću

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ3x1
59B+15P
2x2
59B+15P