Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati ispita nakon II septembarskog roka

15.09.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati ispita nakon I septembarskog roka

04.09.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

13.06.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Završni ispit - grupe za polaganje

03.06.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

DL - obavještenje

15.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Online aktivnost - DL

14.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

DL - obavještenje

14.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Online aktivnost - DL

08.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

DL predavanje

07.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavještenje o popravnom kolokvijumu

04.05.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati kolokvijuma

30.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

DL predavanje

30.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Dodatno obavještenje o polaganju kolokvijuma

29.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavještenje o kolokvijumu

24.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

DL predavanje i online aktivnost

23.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

DL predavanje

07.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Online aktivnost

01.04.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavještenje o nastavnim aktivnostima

20.03.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Početak nastave

17.02.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o pocetku nastave

12.02.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Termin kolokvijuma

07.02.2020


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

10.09.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

30.08.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

30.05.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje - predavanja

06.05.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.04.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Uputstvo za izradu praktičnog rada

01.04.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o popravnom kolokvijumu

26.03.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati kolokvijuma

22.03.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o kolokvijumu

11.03.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje - casovi predavanja

05.03.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavještenje - uvodni blok predavanja

11.02.2019


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

12.09.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita iz Teorije menadzmenta na MN

13.06.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

30.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Zavrsni ispit iz Teorije menadzmenta na Menadzmnetu u pomorstvu i logistici (Work and travel 2018)

18.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o predaji studija slucaja

08.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o predavanju - 08.05.2018.

03.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati popravnog kolokvijuma (za nove i studente starijih generacija) iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

25.04.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati kolokvijuma (za nove i studente starijih generacija)

11.04.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o kolokvijumu - 10.04.2018

04.04.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o predavanju - 20.03.2018.

19.03.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o predavanju - 06.03.2018.

05.03.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o predavanju

26.02.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Plan rada - 2017/18

21.02.2018


Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA-TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o predavanju, 20.02.2018.

12.02.2018