PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogunapraviti komparaciju između nacionalne i međunarodne regulative u oblasti prevoza opasnih tereta; 2. Definisati praktične postupke ukrcaja, prevoza i iskrcaja opasnih tereta u pogledu sigurnosti i bezbjednosti; 3. Definisati vrste opasnih tereta; 4. Definisati pravila segregacije opasnihi tereta te objasniti postupke reagovanja u slučaja nezgoda koje uključuju neki opasni teret.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RINO BOŠNJAK