Semestar: 4
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će: - Upoznati i osvjestiti produkciju klavirskog tona u odnosu na funkcionisanje mehanizma instrumenat - Upoznati i osvjestiti funkcije sviračkog aparata; razumjeti interakciju sviračkog aparata i tona kojeg treba realizovati - Primijeniti tehničke vještine na izvođenje određene kompozicije, - Upoznati pijanistički repertoar - Realizovati zadatu literaturu sa istorijskog i stilskog aspekta, odnosno prepoznati povijesni, socijalni i muzički kontekst datih kompozicija - Razlikovati stilska obilježja zadanog programa i razviti vještine njihove ispravne interpretacije - Stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere, - Sistematizovati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije; imati lični pristup umjetničkom djelu, - Krtički procijeniti i vrednovati vlastita tehnička i interpretativna dostignuća kao i tehnička i interpretativna dostignuća ostalih muzičara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MARTINOVIĆ1x4
4B
DANIJEL CEROVIĆ1x1
1B+1P
MARIJA ĐURĐEVIĆ ILIĆ1x1
1B
MIKHAIL BEREZNITSKY1x2
2B
MIRAN BEGIĆ1x
2P
NIKOLA MIJAJLOVIĆ1x1
1B
VELJKO BELEVIĆ1x
1P
VLADIMIR DOMAZETOVIĆ1x1
1B+1S
VUJADIN KRIVOKAPIĆ1x1
1B+1S