Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x1
6B+6S
MIHAILO MICEV2x1
6B+6S+1P
1x1
6B+6S
MARTIN ĆALASAN2x1
6B+6S+1P