Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ2x1
18B+3S+1P
MILOŠ BRAJOVIĆ2x3
40B
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
58B+3S+1P

Rezultati završnog ispita od 17.6.2022.

Termin popravnog kolokvijuma, trećeg domaćeg zadatka i pripreme za završni ispit

Termin vježbi 15.04.2022.

Termin kolokvijuma

Rezultati nakon popravnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati završnog ispita održanog 3.6.2021.

Materijali za vježbe 01.04.2022.

Materijali sa predavanja

Dodatni materijali za predavanja i vježbe

Provjere znanja i priprema za ispit

Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)

Materijali za vježbe