BIOETIKA I BIOMEDICINA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA MILJANOVIĆ1.4x1
23B+6S
NOVAK LAKIĆEVIĆ1x1
23B+6S
ANETA BOŠKOVIĆ.4x1
23B+6S
LJUBICA PEJAKOV.2x1
23B+6S