Milan Lakićević

dr Milan Lakićević

redovni profesor | Ekonomski fakultet

Rođen sam 30.12.1971. godine u Kolašinu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu (prirodno matematičku gimnaziju – smjer fizika) sa odličnim uspjehom. (diploma Luča A) Ekonomski fakultet Univerziteta «Veljko Vlahović» u Titogradu upisao sam školske 1990/1991. Na istom fakultetu – smjer finansije diplomirao sam 1995. godine. U tolku studiranja nagrađivan sam nagradama Ekonomskog fakulteta i Instituta za društveno-ekonomska istraživanja, koje se dodjeljuju...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTMaster1KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1KORPORATIVNE FINANSIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1FINANSIJSKA TRŽIŠTA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTMagistarske2KORPORATIVNE FINANSIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJADoktorske2TEORIJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTMaster2EVALUACIJA PREDUZEĆA4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2EVALUACIJA PREDUZEĆA0 x 00 x 00 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster2KORPORATIVNO UPRAVLJANJE2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster3PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4BIZNIS ANALIZA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4BIZNIS ANALIZA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4BIZNIS ANALIZA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4BIZNIS ANALIZA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6ANALIZA POSLOVANJA4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6REVIZIJA I KONTROLA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velibor Spalević, Milan Lakićević, Dragan Radanović, Paolo Billi, Goran Barović, Duško Vujačić, Paul Sestras, Abdulvahed Khaledi DarvishanEcological-Economic (Eco-Eco) modelling in the river basins of Mountainous Regions: Impact of land cover changes on sediment yield in the Velicka Rijeka, MontenegroNotulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca