Mladen Muhadinović

mr Mladen Muhadinović

saradnik u nastavi | Građevinski fakultet

Mladen Muhadinović je rođen 02. novembra 1987. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Njegoš“ i srednju školu JU „Gimnazija“ završio je na Cetinju. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se upisao 2006. godine, a diplomirao 2010. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.10 (B). Diplomski rad pod nazivom “Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Zeti”, odbranio je 09. decembra 2010. godine. Postdiplomske magistarske studije je upisao 2010. godine, na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFKONSTRUKCIJEMaster1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 2
GFKONSTRUKCIJEMaster1SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster2ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJ.SEIZMIČKI OTPORNIH ČEL.KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 11 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 01 x 11 x 2
AFARHITEKTURAOsnovne5KONSTRUKTIVNI SISTEMI 20 x 01 x 11 x 2
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 01 x 11 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola Baša, Nataša Kopitović Vuković, Mladen Ulićević, Mladen MuhadinovićEffects of Internal Force Redistribution on the Limit States of Continuous Beams with GFRP ReinforcementApplied Sciences

Obavjestenja iz nastave

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - link za online nastavu u studijskoj 2021/22. god.

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - početak nastave u studijskoj 2021/22. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - početak nastave u studijskoj 2021/22. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita u septembarskom ispitnom roku, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - Termin popravnog završnog ispita u septembarskom ispitnom roku (6. 9. 2021.)

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Konstruktivni sistemi 2 (čelične i drvene konstrukcije)

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2020/21. god.

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - Uvid u radove sa završnog ispita - 30.01.2021, 13h