Mirjana Jokić

Mirjana Jokić

viši laborant | Medicinski fakultet

Angažovna je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2000. godine. Radi kao laboratorijski tehničar na predmetima Anatomija i Histologija sa embrijologijom na studijskim programima medicina, stomatologija i farmacija. Stekla je zvanje viši laborant 2016. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore na Odsjeku za socijalnu politiku i socijalni rad.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave