Filozofski fakultet

Biografija - Krtolica Milena
Biografija - Krtolica Milena

Milena Krtolica, magistar pedagogije. Rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Studijskom programu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću.  Iste godine počela je da radi kao saradnik u nastavi na Studijskim programima za pedagogiju, obrazovanje učitelja i predškolsko vaspitanje,  a od 2012/13. godine  i na nematičnim studijskim programima Filozofskog, a potom i Filološkog fakulteta. Akademske 2011/12. godine magistrirala je radom na temu Osobine savremenog nastavnika. Student je doktorskih studija. Drži vježbe i predavanja iz sljedećih predmeta: Didaktika I i II, Savremene didaktičke teorije, Didaktika sa obrazovnom tehnologijom, Porodična i školska pedagogija i Didaktika – teorija obrazovanja i nastave.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.