Zorica Đurović

dr Zorica Đurović

docent | Pomorski fakultet Kotor

Zorica Đurović radi kao docent na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Svoje zaposlenje na Fakultetu počela je kao Saradnik u nastavi za engleski jezik 2007.godine. Trenutno je angažovana je na odsjecima Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika, kao i u okviru Centra za obuku pomoraca. Obavlja funkcije rukovodioca studijskog programa Pomorska elektrotehnika i koordinatora za odnose s javnošću. Član je uređivačkog odbora Časopisa Pomorskog fakulteta Kotor - Journal of Maritime Sciences i Organizacionog odbora međunarodne konferencije pomorskih nauka Kotor...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCOPUS
Dževerdanović-Pejović, M, Đurović, Z. and Dlabač, T.Twinning in Maritime English Teaching – Preparing Future Seafarers for Signing OnFOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA – Časopis za nauku o jeziku i književnosti FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA – Journal of Language and Literary Studies
2022SCOPUS
Đurović, Z, Bauk, STesting Corpus Linguistics Methods in ESP Vocabulary TeachingJournal of Teaching English for Specific and Academic Purposes
2021SCOPUS
Đurović, Z., Vuković Stamatović, M.General English and More or Less Technical ESP on the Example of Word ListsThe Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Đurović, Milica Vuković-Stamatović, Miroslav VukičevićHow much and what kind of vocabulary do marine engineers need for adequate comprehension of ship instruction books and manuals?Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación
2021SCOPUS
Zorica Đurović, Milica Vuković-StamatovićGeneral English and more or less technical ESP on the example of word listsThe Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đurović, Z.Corpus Linguistics Methods for Building ESP Word Lists, Glossaries and Dictionaries on the Example of a Marine Engineering Word ListLexikos

Obavjestenja iz nastave