PRAKTIČNA NAVIGACIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogu opisati, analizirati i praktično upotrijebiti Pravila o izbjegavanju sudara na moru;opisati i analizirati faktore koji utiču na manevrisanje broda; opisati i definisati manevarske sposobnosti broda; opisati u uporediti Principe manevrisanja za različite tipove brodova u svim vremenskim uslovima, uključujući i “emergency” situacije; analizirati sigurnosne mjere kada je brod na vezu; demonstirati vještine vođenja broda.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN MRAKOVIĆ1x3
80B+6P
IGOR STANOVČIĆ1x2
80B+6P
1x5
80B+6P
MILORAD RAŠKOVIĆ2x1
80B+6P