NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR STANOVČIĆ1x2
50B+5S+6P
1x5
50B+5S+6P
MILORAD RAŠKOVIĆ2x1
50B+5S+6P