Filološki fakultet

Biografija - Kadić-Aković Milica
Biografija - Kadić-Aković Milica

Lični podaci
Datum i mjesto rodjenja: 2. 09. 1967. u Beogradu
Adresa: Trg Božane Vučinić 7, Podgorica
E-mail: kadic.akovic.milica@gmail.com

Obrazovanje i obuka

  • 2011 EU SCIC (Evropska komisija, Generalni direktorat za prevodjenje), licencirani trener sa simultano prevodjenje za EU institucije Sertifilkat za obučavanje kandidata za prevodjenje u EU
  • 2005 Univerzitet Harvard – Kennedy School of Government Specijalizacija za “Upravljanje promjenama u XXI vijeku”
    Sertifikat
  • 1999 Univerzitet u Stirlingu – Stirling, UK Katedra za film i medijske studije - Magistar za odnose s javnošću /Političke komunikacije
  • 1991 Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet – Engleski jezik i književnost  - Diplomirani filolog

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.