Arhitektonski fakultet

Biografija - Rajković Irena
Biografija - Rajković Irena

Msc Irena Rajković, dipl.ing.arh.

Pozicija: Saradnik u nastavi

Uža naučna oblast: Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura

Irena Rajković je rođena u Varšavi, R Poljska, 1984.godine. Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2008. godine. Tokom 2009. godine kao stipendista British Scholarship Trust fondacije radila je postdiplomsko istraživanje iz oblasti “Primjena solarne energije, kao jednog vida obnovljivih izvora energije” na “Nottingham Trent University” u Nottingham-u, Velika Britanija. Magistrirala je 2014. godine na smjeru Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Od 2014. pohađa doktorske studije na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.

Od 2008. – 2010. godine radi kao projektant saradnik u projektantskom birou. U periodu od 2010. radi kao saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Kao učesnik bila je na brojnim izložbama, konkursima, stručnim kongresima i radionicama, na kojima je učestvovala i kao mentor. Učestvovala je u međunarodnom projektu „European Retrofit Network“, a član je naučno-istraživakog tima u projektu “Istraživanje utvrđenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije. Učestvuje u dva međunarodna projekta: Tempus RESARCH i Tempus DAPEEWB i član je NVO “Green Building Council” (Savjet za ekološku gradnju – odsjek za tehniku i obrazovanje).

Broj kabineta: 112

email: irena.rajkovic@ucg.ac.me