URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI ASPEKTI ENERG.EFIKASN


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA RAJKOVIĆ
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ