Nina Perović


Nina Perović
Šifra: 900187
Prezime i ime: Nina Perović
Titula: istaknuti umjetnik dr
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije