Nina Perović

istaknuti umjetnik dr Nina Perović

stručni saradnik | Muzička akademija

Nina Perović (1985, Crna Gora) je za­vršila osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi profesora Žarka Mirko­vića. Uporedo sa studijama kompo­zicije, završava osnovne i specija­lističke studije klavira u klasi profesora Aleksandra Serdara i Vladimira Bočkarjova. Zahvaljujući stipendiji Basileus nastavlja studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi profesora Uroša Rojka gdje stiče Master diplomu. Doktorirala je na studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela IV

Nova objava - 10.04.2020 17:57

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela II

Nova objava - 10.04.2020 17:25

Opšta muzička pedagogija-Aranžiranje II

Nova objava - 02.04.2020 18:22

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela IV

Nova objava - 02.04.2020 18:07

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela II

Nova objava - 02.04.2020 18:05

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela IV

Nova objava - 27.03.2020 14:05

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela II

Nova objava - 27.03.2020 14:03

Izvođačke umjetnosti (2017)-Analiza muzičkog djela I

Nova objava - 27.03.2020 14:00

Opšta muzička pedagogija-Aranžiranje II

Nova objava - 27.03.2020 13:55