Milica Muhadinović


Milica Muhadinović
Šifra: 900203
Prezime i ime: Milica Muhadinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
7 Privredni razvoj2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije
8 Ekonomija EU2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije
8 Koheziona politika i strukturni fondovi EU2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije
8 Makrosistem EU2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije
8 Politika proširenja2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije
8 Zajedničko tržište i politika konkurencije EU2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
3 Menadžment investicijama2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
3 Menadžment investicijama2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment
5 Menadžment investicijama2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo
5 Menadžment investicijama2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije