Boro Lučić


Boro Lučić
Šifra: 900213
Prezime i ime: Boro Lučić
Titula: kapetan
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKAOsnovne1SIGURNOST NA MORU,TRAGANJE I SPAŠAVANJE0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne1POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne1POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1SIGURNOST I SPAŠAVANJE NA MORU0 x 00 x 02 x 4
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA0 x 00 x 02 x 4
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2RUKOVANJE TERETOM0 x 02 x 20 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3SIGURNOST NA MORU0 x 00 x 01 x 5
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3SIGURNOST NA MORU0 x 00 x 01 x 2
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne4POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne6SIGURNOST NA MORU,TRAGANJE I SPAŠAVANJE0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije