Miroslav Andrić


Miroslav Andrić
Šifra: 900274
Prezime i ime: Miroslav Andrić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor