Marija Ćaćić


Marija Ćaćić
Šifra: 900601
Prezime i ime: Marija Ćaćić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURASpecijalisticke1SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT I0 x 03 x 10 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -ZAVRŠNI RAD0 x 04 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 10 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne3OSNOVI URBANIZMA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne4SINTEZNI PROJEKAT II0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 20 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 10 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne6SINTEZNI PROJEKAT IV0 x 05 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 20 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8URBANISTIČKO PLANIRANJE I0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor