Marija Ćaćić


Marija Ćaćić
Šifra: 900601
Prezime i ime: Marija Ćaćić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I0 x 0.33 x 21 x 2
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD0 x 01.71 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II0 x 0.33 x 21 x 2
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne5SINTEZNI PROJEKAT III0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE III0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne6SINTEZNI PROJEKAT IV0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE IV0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE VI0 x 01.33 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne9ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 70 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT0 x 01.4 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije