Ljiljana Ćirković

Ljiljana Ćirković

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA0 x 07.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave