Ljiljana Ćirković


Ljiljana Ćirković
Šifra: 900843
Prezime i ime: Ljiljana Ćirković
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 07.48 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor