Đurović Milica


Đurović Milica
Šifra: 900965
Prezime i ime: Đurović Milica
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOFIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA0 x 02.5 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor