Obavještenja za predmete - NAUTIKA


NAUTIKA - EKONOMIKA BRODARSTVA   22.09.2021
  Rezultati ispita - septembarski rok
NAUTIKA - POMORSKE AGENCIJE   09.09.2021
  Rezultati ispita - septembarski rok
NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU   08.02.2021
  Rezultati popravnog ispita
NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU   18.09.2020
  Rezultati u sept. roku
NAUTIKA - ENGLESKI JEZIK V   25.03.2020
  Nova objava - 25.03.2020 14:29
NAUTIKA - OSNOVI BRODSKE NAVIGACIONE ELEKTRONIKE   18.02.2020
  Nautika -Konsultacije iz osnova brodske navigacione elektronike
NAUTIKA - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA   03.02.2020
  Rezultati ispita
NAUTIKA - OTPOR I PROPULZIJA BRODA   03.02.2020
  Rezultati ispita
NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE   03.02.2020
  Rezultati ispita
NAUTIKA - SOCIOPSIHOLOGIJA POMORACA   02.02.2020
  Rezultati popravnog ispita, januarski rok
NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU   31.01.2020
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
NAUTIKA - EKONOMIKA BRODARSTVA   28.01.2020
  Rezultati ispita
NAUTIKA - TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA   28.01.2020
  Rezultati ispita
NAUTIKA - POMORSKE AGENCIJE   25.01.2020
  Rezultati
NAUTIKA - SOCIOPSIHOLOGIJA POMORACA   22.01.2020
  Rezultati završnog ispita januar 2020
NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU   20.01.2020
  Rezultati ispita
NAUTIKA - PLOVIDBENO PRAVO   19.01.2020
  Rezultati završnog ispita
NAUTIKA - SOCIOPSIHOLOGIJA POMORACA   08.01.2020
  Termini januarskog ispitnog roka
NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU   05.12.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU   28.11.2019
  Termin kolokvijuma
NAUTIKA - OTPOR I PROPULZIJA BRODA   05.11.2019
  Konsultacije
NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE   29.01.2019
  Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici
NAUTIKA - TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA   14.01.2019
  Odlaganje ispita iz Tehnologija jahti i marina na Nautici
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   08.01.2019
  Termini zavrsnog ispita iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta na Nautici
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   11.12.2018
  Kolokvijum II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici 
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   11.12.2018
  Predavanje iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici, 13.12.2018.
NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE   06.12.2018
  Kolokvijum II i zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   21.11.2018
  Rezultati kolokvijuma I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   21.11.2018
  Popravni kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici, 26.11.2018.
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   20.11.2018
   Nastava iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem kod prof. dr Rina Bosnjaka, 23.11.2018.
NAUTIKA - PREVOZ OPASNIH I SPECIJALNIH TERETA MOREM   09.11.2018
  Kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici
NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE   30.10.2018
   Kolokvijum I iz Fizickog vaspitanja na Nautici
NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE   12.10.2018
  Grupe za vjezbe iz Fizickog vaspitanja na Nautici, 17.10.2018.
NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE   02.10.2018
  Predavanja iz Fizickog vaspitanja na Nautici
NAUTIKA - TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA   01.10.2018
  Predavanja iz Tehnike pregleda i nadzora broda na Nautici, 2.10.2018.
NAUTIKA - TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA   24.09.2018
  Predavanja i vjezbe iz Tehnologija jahti i marina na Nautici
NAUTIKA - POMORSKA MEDICINA   18.06.2018
  Ispit iz Pomorske medicine na Nautici, 19.6.2018.
NAUTIKA - ENGLESKI JEZIK III   16.05.2018
  Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika III
NAUTIKA - ENGLESKI JEZIK III   16.05.2018
  Rezultati II Kolokvijuma
NAUTIKA - UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM   14.05.2018
  Popravni kolokvijumi iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici
NAUTIKA - ENGLESKI JEZIK III   09.05.2018
  Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Nautici
NAUTIKA - ENGLESKI JEZIK III   18.04.2018
  Predavanje, 19.4.2018.
NAUTIKA - ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE   10.04.2018
  Kolokvijum I iz Zastite mora i zivotne sredine na Nautici

1 | 2 | 3 | 4