Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku doktorskih studija Elektrotehnike, student će biti sposoban da: rješava i implementira najsloženija rješenja iz oblasti elektrotehničkih nauka, modifikuje i unapređuje postojeće naučno-istraživačke metode, koristi najsavremenija znanja iz fundamentalnih oblasti u postavci svog eksperimenta, daje kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih ideja, doprinosi razvoju i proširivanju oblasti izučavanja kroz realizaciju i sprovođenje originalnog istraživanja iz oblasti elektrotehničkih nauka, donosi odluke u složenom naučno-istraživačkom okruženju i publikuje rezultate svog naučno-istraživačkog rada u najeminentnijim naučnim časopisima iz date oblasti.