Rektorat, 25.11.2019

PRAVILNIK o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne GoreDokumenti

Broj posjeta : 634