Biotehnički fakultet, 19.04.2017

ISTORIJAT I RAZVOJX

Istorijat i razvoj

Naučnoistraživački rad u poljoprivredi Crne Gore utemeljen je 1937. godine, kada je u Baru, odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, osnovana Državna ogledna stanica za južne kulture. Nakon II svjetskog rata uslijedilo je formiranje novih institucija i obnova ranije postojećih: Zavoda za poljoprivredno istraživanje u Titogradu (1945), Zavoda za stočarstvo u Nikšiću i Zavoda za južne kulture i vinogradarstvo u Baru (1947), Stanica za ispitivanja zemljišta u Baru (1949), Dijagnostičko-veterinarska stanica u Titogradu (1950) i stanica za voćarstvo u Bijelom Polju (1952).

Objedinjavanjem pomenutih institucija 1961. godine osnovan je Poljoprivredni institut. Pod tim nazivom funkcionisao je do 1997.godine, kada uključivanjem sektora za šumarstvo u jedinstvenu naučnoistraživačku instituciju prerasta u Biotehnički institut, da bi pokretanjem studija iz oblasti poljoprivrede (školske 2005/2006. godine) i sticanja statusa visokoobrazovne ustanove 2008. godine transformisan u Biotehnički fakultet.