Konačne rang liste i informacije o upisu za osnovne studije 2024/25. godine - I upisni rok
Konačne rang liste i informacije o upisu za osnovne studije 2024/25. godine - I upisni rok

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na studijske programe Biotehničkog fakulteta, vršiće se 3, 4, i 5.07. 2024. godine, od 10.00h do 13.00h.

Kandidati treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

  1. Originalna svjedočanstva za I, II, III i IV razred završene srednje škole;
  2. Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  3. Ovjerenu kopiju diplome "Luča";
  4. Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;
  6. Dvije identične fotografije (format za indeks);
  7. Popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari-ŠV obrazac).

Kandidati koji su primljeni na studjiski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  dokumentaciju za upis predaju u Bijelom Polju u zgradi Centra za kontinentalno voćarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ulica Milorada Šćepanovića bb, kod referenta za studentska pitanja.

Kandidati koji su primljeni na studijski program Mediteransko voćarstvo dokumentaciju mogu predati u zgradi Centra za suptropske kulture u Baru, Bjelišii bb.

Za studijske programe Biljna i Animalna proizvodnja dokumentacija se predaje na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Kandidati svih studijskih programa mogu predati dokumentaciju i na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Posljednji korak prilikom elektronskog upisa je elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju na Univerzitetu Crne Gore.

Pored potpisivanja putem elektronske lične karte, koji je dostupan bio i prošle godine, ove godine je studentima na raspolaganju i drugi način, koji je omogućio Crnogorski Telekom besplatno ustupajući studentima promo paket eTrust. 

Usluga elektronskog potpisivanja Ugovora o studiranju razvijena je prošle godine u okviru projekta "E-usluge kao odgovor na Covid-19", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom javne uprave. Cilj projekta je podsticanje mladih na korišćenje digitalnih servisa u interakciji sa institucijama, bez čekanja u redovima i prikupljanja dokumenata.

Korisni linkovi za više informacija: 
Uputstvo za eTrust paket i elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju
Studentski informator
Sve što ste htjeli da pitate: Konkurs, upisi procedure
Unaprijeđen postupak elektronskog potpisivanja ugovora o studiranju na Univerzitetu Crne Gore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.